آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

آموزش نقد و تحلیل فیلم

نقد فیلم

ترم اول : سرفصل‌های آموزشی دوره نقد و تحلیل فیلم ترم اول: تحلیل مبتنی بر فرم جلسه اول: مبانی فیلم، فرم و محتوا، تعاریف اولیه جلسه دوم: تحلیل فرم روایت جلسه سوم:...

charisma - تهران -

0.1129